Soluna

 

om het mooie te koesteren en tot bloei te laten komen

om het wonder in de natuur te helpen bewaren

om te toveren met woorden en klanken


en mensen te beroeren

om de liefde te bezingen

om dankbaar het leven te vieren

  

  

   

unknown_320

 

 

 

 

 

Onze diepste angst is niet dat we tekortschieten. 

Onze diepste angst is dat we mateloos machtig zijn.

Het is ons licht, niet onze duisternis

die ons bang maakt.

We vragen onszelf af :

wie ben ik om briljant, mooi, talentvol en fantastisch te zijn?

Maar waarom zou je het niet zijn?

 

Jezelf klein houden dient geen enkel doel.

Er is niets verlichts aan jezelf inkrimpen

zodat de mensen om je heen zich niet onzeker zullen voelen.

 

Het is de bedoeling dat we stralen,

net als kinderen dat doen.

We zijn geboren om de glorie in ons uit te dragen.

niet bij slechts enkelen: bij iedereen.

 

En als we het licht laten schijnen,

geven we anderen onbewust de toestemming

hetzelfde te doen.

 

Als we bevrijd zijn van onze eigen angst,

zal onze aanwezigheid anderen vrijmaken.

 

 

Nelson Mandela